אדר‘ שולמית ביימל

חבר הוראה בכיר נלווה

מסלול ארכיטקטורה
שולמית ביימל