אדר‘ שמאי אסיף

מסלול אדריכלות נוף
מסלול ארכיטקטורה
מסלול תכנון ערים ואזורים/ארכיטקטורה ועיצוב עירוני /תכנון אסטרטגי /כלים אסטרטגיים להתמודדות עם אי ודאות /המשכיות ושינוי בערים ובנופים /תכנון רזה /חידוש עירוני /תכנון ועיצוב בסביבות ממ"ג

שמאי אסיף