אדר‘ זוהר אלטמן

מרצה בכיר נלווה

מסלול ארכיטקטורה
זוהר אלטמן