פרופ‘ טל אלון-מוזס

פרופסור

מסלול אדריכלות נוף

ראש מסלול אדריכלות נוף/נופי עבר: היסטוריות של הנופים המתוכננים בישראל /נופי הווה: תשתית ירוקה לישראל של זמננו

טל אלון-מוזס
סגו 517