פרופ”ח אפרת איזנברג

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזוריםפיתוח עירוני במתחמים גדולים למגורים - חווית מגורים ורטיקלית, מגוון עירוני, תרבות התכנון

אפרת איזנברג
סגו 611