פרופ”ח אפרת איזנברג

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזורים

ראש מסלול תכנון ערים ואזורים/פיתוח עירוני במתחמים גדולים למגורים /חוויית מגורים ורטיקלית /מגוון עירוני /תרבות התכנון

אפרת איזנברג
סגו 611