פרופ”ח דניאל אורנשטיין

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזורים

סגן דיקן למחקר/סוציו-אקולוגיה /שירותים תרבותיים של מערכות אקולוגיות והעדפות נופיות /מדיניות סביבתית /מחקר סוציו-אקולוגי ארוך טווח

דניאל אורנשטיין
סגו 509