פרופ”ח דניאל אורנשטיין

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזוריםסוציו-אקולוגיה, שירותי מערכת אקולוגיים תרבותיים, עדיפויות נוף, מדיניות סביבתית, חקר סוציו-אקולוגית לטווח ארוך

דניאל אורנשטיין
סגו 509