אדר‘ אורי כפיר

מרצה נלווה

מסלול ארכיטקטורה
אורי כפיר