פרופ”ח אהרון שפרכר

פרופסור חבר

מסלול ארכיטקטורה

סגן דיקן לתארים מתקדמים וסגל בכיר וזוטר/עיצוב ממוחשב וגנרטיבי /רובוטיקה בארכיטקטורה /ייצור תוספתי /חומרים חדשים /ייצור בקנה מידה גדול /רובוטיקה בעיצוב נופי /מציאות מדומה ומציאות רבודה /מדעי הרוח הדיגיטליים

אהרון שפרכר
סגו 521