ד”ר אהרן-רון פוקס

חבר הוראה בכיר נלווה מתמיד

מסלול ארכיטקטורה
אהרן-רון פוקס