פרופ' פטרה דואן, פרופ׳ מרטין ברסני, פרופ׳ לינדה ג׳ונסון: אטמוספרה קווירית במרחב הציבורי

פרופ' פטרה דואן, פרופ׳ מרטין ברסני, פרופ׳ לינדה ג׳ונסון: אטמוספרה קווירית במרחב הציבורי

הסימפוזיון ידון, יחקור, ימשיג ויתנסה בניאולוגיזם – אווירה קווירית*.

מקום, כתיאוריה וכפרקטיקה וקוויר, כתיאוריה וגישה תרבותית הם אשכולות עשירים של פעילות ודפוסים מושגיים. על רקע התפנית האטמוספרית ושל התיאוריה הקווירית כגישה ביקורתית הדוחה היבטים מיניים, מגדריים והיבטים אחרים של זהות מהותית, הסימפוזיון מבקש לדון בהשלכות התיאורטיות של האווירה הקווירית וכן במשמעות הפוטנציאלית שלה במציאות הממשית. הסימפוזיון מבקשת לפרוס את המצעים שמהם ניזונה האווירה הקווירית, ולפרוש את אופקי תרומתה הפוטנציאלית למדעי החברה, מדעי הרוח, המשפטים, האומנויות וחיי היום-יום.
____
*הגדרת עבודה: קוויר – מילת גג למגוון רחב של זהויות של אנשים על פני קשת של נטיות תרבותיות, מיניות ומגדריות. אטמוספרה: אווירה – תחושה או מצב רוח הקשורים למקום מסוים, אדם או דבר מסוים.

נושאי הסימפוזיון כוללים אך אינם מוגבלים ל:
תיאוריה והמשגה של אטמוספרה קווירית
סוגים ומאפיינים של אטמוספרות קוויריות
ייצוגים אמנותיים ואחרים של אטמוספרה קווירית
אטמוספרה קווירית ותפקידה של אמנות הרחוב במרחב הציבורי.
אטמוספרה קווירית ואקטיביזם
אלימות ואטמוספרה קווירית
עיר ותכנון כמעצימים או מגבילים אטמוספרה קווירית
אטמוספרה קווירית בתחומים מוסדיים (למשל תקשורת, משפטים, צבא, אוניברסיטה…)
אטמוספרה קווירית ומרחבים פריפריים
יחסי מדינה-קהילה בהקשר של אווירה קווירית