פרופ' טלי טל : בין הוראה לחינוך, בין כיתת הלימוד לסביבת הלמידה ובכלל, מה תפקידם של מוסדות חינוך בימינו?

פרופ' טלי טל : בין הוראה לחינוך, בין כיתת הלימוד לסביבת הלמידה ובכלל, מה תפקידם של מוסדות חינוך בימינו?

הרצאה קולוקוויום