פרופ' ג'וליה צ'רניאק: אוכלוסיות אחרות

פרופ' ג'וליה צ'רניאק: אוכלוסיות אחרות

גוליה

"אוכלוסיות אחרות"
הרצאת אורח של פרופ' ג'וליה צ'רניאק, אדר' ואדר' נוף,

NEW YORK מאונ' Syracuse

  תתקיים בגלריית פ.ק.ה ב-22.01.23 בשעה 14:30.