פרופ"ח דניאל אורנשטיין: השפעתה של תמ"א 38 על שטחים פתוחים במרחב השכונתי

פרופ"ח דניאל אורנשטיין: השפעתה של תמ"א 38 על שטחים פתוחים במרחב השכונתי

תמ"א 38 הפכה לכלי מרכזי בעיבוי עירוני וחיזוק בניינים מפני רעידת אדמה. בו בזמן לביצוע התמ"א השלכות רבות על המרחב השכונתי, על אופיו ועל משתנים סביבתיים. במפגש יוצגו תוצאות מחקר שנערך בטכניון ויתקיים דיון מומחים על ההשלכות השליליות של התמ"א בהיבט הסביבתי ועל האמצעים להתמודדות עימן.