פרופ"ח אלונה נצן-שיפטן: הקמפוס כתערוכה – ארכיטקטורה בטכניון

פרופ"ח אלונה נצן-שיפטן: הקמפוס כתערוכה – ארכיטקטורה בטכניון

הגשות הממקמות בהיסטוריוגרפיה של האדריכלות בישראל את האדריכלות של מבני קמפוס הטכניון