עיצוב תעשייתי – הזמנה להגשות ותערוכת בוגרים

עיצוב תעשייתי – הזמנה להגשות ותערוכת בוגרים