ספירה דה לה סלה: תפקידם של חוקי תכנון וזכויות מקרקעין בעידן של שינוי אקלים – מחקר משווה בינלאומי על עליית מפלס פני הים.

הרצאה סמנריונית

13/05/2021
17:00

ספירה דה לה סלה
סטודנטית לתואר דוקטור במסלול לתכנון ערים ואזורים
בהנחיית פרופ' (אמריטה) רחל אלתרמן

המחקר העוסק בשינויים אקלים התפתח כשילוב בין דיסציפלינות מתחום מדעי הסביבה והמדיניות הציבורית. מאז תחילת שנות התשעים, מדינות ורשויות מקומיות שואפות להגביר את החוסן העירוני שלהן. עם זאת, מעט מדי תשומת לב הופנתה לתפקידם החשוב של דיני התכנון והקניין לטיפוח – בין אם ככלים לקידום של היערכות לשינוי אקלים ובין אם המחסומים לקידום מדיניות זו.
מחקר זה בא לתרום לידע הבינלאומי אודות תפקידם של חוקי תכנון וזכויות מקרקעין בהתמודדות עם הצורך של ערים להסתגל לנושא מסויים -עליית פני הים: האם החוקים הם נכס או מכשול? המחקר בא לבחון באופן השוואתי שני מקרה בוחן: פלורידה (ארה"ב) והולנד. שני מקרי בוחן אלו נבחרו בשל ההבדלים הגדולים בגישתם כלפי משילות, חוק, תכנון ועמדת הציבור כלפי שינויי אקלים. בשני המקומות חלים שיטפונות, אירועי מזג אוויר קיצוניים ועלייה מואצת של מפלס פני הים. המחקר בא לבחון עד כמה הרשות המקומיות בארצות אלה הצליחו למנף את המסד המישפטי על מנת לגבש אמצעי הסתגלות טובים יותר לעליית פני הים.Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn