סיגל ברנוביץ ואירנה גולדברג אדריכלים: השקפות חלל, אדריכלות פנים בחללים מסחריים

סיגל ברנוביץ ואירנה גולדברג אדריכלים: השקפות חלל, אדריכלות פנים בחללים מסחריים

מרצות אורחות בסדרת הרצאות בקורס מיני סטודיו בעיצוב