סטודיו עירוני

סטודיו עירוני

הסטודיו מהווה מסגרת לניתוח, חשיבה ועשייה אדריכליים במציאות
העירונית הישראלית. הוא מציע התמודדות ערנית, רגישה ובגובה
העיניים עם רקמות עירוניות ותיקות. המורכבות שמעלה הצורך
לציפוף ועיבוי של רקמות עירוניות ותיקות תוך ניהול הכוחות הכלכליים
המניעים, מצריכה זיהוי של איכויות מבניות ומרחביות קיימות וניסוחן
מחדש באופן הרלוונטי לצרכי השעה.
במסגרת הפרויקטים התייחסו הסטודנטים לסוגיות עירוניות
אקטואליות: כמו אי-צדק מרחבי, תהליכי דחיקה חברתיים, תרחישי
קיצון לצד נושאים של זיכרון והיסטוריה מקומית. הם שאלו: כיצד
מתכננים סביבת חיים עירונית מקיימת, בריאה למתגוררים בה,
אינקלוסיבית למגוון תושביה, וערוכה לשינויים עתידיים? העבודה
בסטודיו כללה למידה של המציאות העירונית הקונקרטית, מחקר ועיון
תאורטיים, ותקדימים אדריכליים. על בסיס זה ניסחו הסטודנטים את
החזון האישי שלהם לפיתוח סביבות עירוניות המשפרות את חיי היום
יום של תושביהן.

מנחות:
פרופ' אורח ברכה חיוטין
ד"ר דקלה יזהר
מנחי מחקר:
ארכ' ליאת אייזן
ארכ' אלעד הורן

סטודנטים.יות:
אסמא אבורייא
דניאל אשכול
רועי יוסיפוף
רננה ליפנר-בדיחי
הדיל סעיד
ליאור ערמוני
מאי צוער
איה קול
מריה שווץ
רוני שומני
אסיל שלבי
ספיר שלו,
רנד שמשום
פזית תורג'מן