סטודיו נחל ים – RIVER~SEA LANDBASICS

סטודיו נחל ים – RIVER~SEA LANDBASICS

מיפוי משותף של סטודיו נחל ים

נקודת המוצא של הסטודיו היא כי אדריכל הנוף הינו דמות
מפתח בהתמודדות עם הסוגיות המרחביות הקריטיות לתקופה.
הסטודיו מיישם גישה של עיצוב מבוסס מחקר; מניסוח
סוגיה למיפוי רב מימדי של הביטויים המרחביים שלה בנוף
ודיון ביקורתי באופן בו מתהווה המרחב בפועל. כך, מזהים
הסטודנטים טריטוריות חדשות לפעולה.
פרויקטי הגמר באדריכלות נוף עסקו השנה בנחלי החוף לים
התיכון.
הסטודנטים בחנו מרחבי נחל בהקשרים רחבים בממשקים
מגוונים )הנחל ומרחבים יצרניים / סביבות חיים / תשתיות
ועוד(, ואל מול המשך פיתוח והצטופפות המרחב הישראלי,
משבר אקלים וסביבה. הפרויקטים מציגים קריאה חדשה
ופרשנות דרך תרחישי עתיד בהם 'מרחב הנחל' הינו מחולל של
סביבות חיים רב-תפקודיות, הקושרות יחד את החוויתי והפואטי
יחד עם האקולוגי והסביבתי, החברתי והפוליטי.

מנחים:
אדר׳ נוף מתניה ז"ק
אדר׳ נוף מיכל בן-שושן
אדר׳ נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח 
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
מנחת מחקר:
ד"ר נטע פניגר
יועץ אקו-הידרולוגיה:
מר אורי מורן

סטודנטים.יות:
נעמה רום
ענבל כוחנובסקי
נוי הר-חן
חן בכור
נעם רענן
מרדכי ריינהיימר
נווה נתן
אומיה אבו-ג׳בל
אור נחמיאס
גל ישראלי
אלון ברנע
נמרוד מסר
אלי אפשטיין
שילי איגנר-ברג

קרין און
נרי פיין
יובל תשובה
אור צפיר
עינת גרשניק
נטע רוזן
נחום שי
שקד פריד
יאיר לנדאו
אוריה גולדשטיין
עידן אריאל
סראא סוויד
שרון פלוס