סטודיו נחל ים – RIVER~SEA LANDBASICS

הגשות פרוייקט גמר ותערוכת הבוגרים 28-29.7

28/07/2021
09:30

נקודת המוצא של הסטודיו היא כי אדריכל הנוף הינו דמות
מפתח בהתמודדות עם הסוגיות המרחביות הקריטיות לתקופה.
הסטודיו מיישם גישה של עיצוב מבוסס מחקר; מניסוח
סוגיה למיפוי רב מימדי של הביטויים המרחביים שלה בנוף
ודיון ביקורתי באופן בו מתהווה המרחב בפועל. כך, מזהים
הסטודנטים טריטוריות חדשות לפעולה.
פרויקטי הגמר באדריכלות נוף עסקו השנה בנחלי החוף לים
התיכון.
הסטודנטים בחנו מרחבי נחל בהקשרים רחבים בממשקים
מגוונים )הנחל ומרחבים יצרניים / סביבות חיים / תשתיות
ועוד(, ואל מול המשך פיתוח והצטופפות המרחב הישראלי,
משבר אקלים וסביבה. הפרויקטים מציגים קריאה חדשה
ופרשנות דרך תרחישי עתיד בהם 'מרחב הנחל' הינו מחולל של
סביבות חיים רב-תפקודיות, הקושרות יחד את החוויתי והפואטי
יחד עם האקולוגי והסביבתי, החברתי והפוליטי.

מנחים:
אדר׳ נוף מתניה ז"ק
אדר׳ נוף מיכל בן-שושן
אדר׳ נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח 
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
מנחת מחקר:
ד"ר נטע פניגר
יועץ אקו-הידרולוגיה:
מר אורי מורן

סטודנטים.יות:
נעמה רום
ענבל כוחנובסקי
נוי הר-חן
חן בכור
נעם רענן
מרדכי ריינהיימר
נווה נתן
אומיה אבו-ג׳בל
אור נחמיאס
גל ישראלי
אלון ברנע
נמרוד מסר
אלי אפשטיין
שילי איגנר-ברג

קרין און
נרי פיין
יובל תשובה
אור צפיר
עינת גרשניק
נטע רוזן
נחום שי
שקד פריד
יאיר לנדאו
אוריה גולדשטיין
עידן אריאל
סראא סוויד
שרון פלוס

 Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn

Add to Google Calendar Add to Outlook Calendar