סטודיו מרחב תודעה וקיימות

סטודיו מרחב תודעה וקיימות

הסטודיו מהווה פלטפורמה לדיון ביקורתי בסוגיות העומדות על
סדר היום במרחב הישראלי, תוך הסתכלות רחבה על השיקולים
התכנוניים בהקשרים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים
והתייחסות גם להיבטים הפיזיים והתודעתיים של יחסי האדם
והסביבה.
הסטודיו מזמין מסעות גילוי במרחבים פחות מוכרים. כמסגרת
פלורליסטית הוא מעודד חשיבה עצמאית ומאפשר לכל סטודנט
להתחקות אחר העניין האישי שלו תוך שימוש בכלים הגראפיים
והחומריים המועדפים עליו ובטון איתו הוא מזדהה. כתוצאה
מכך תוצרי הסטודיו שונים זה מזה באופיים ומשקפים מנעד רחב
של מוטיבציות העשוי לנוע בין הקונקרטי למופשט, בין התכליתי
לפואטי ובין הנאיבי לביקורתי.

מנחים:
ארכ' שמעיה צרפתי
ארכ' ישי וול
מנחה מחקרי:
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'

סטודנטים.יות:
ליאור בנימין
נאהדה בולוס
דינה גורודניצקי
גמא גילת
דניה דדי
עמית הס
רותם מכלוף
ליאל סקלוזוב
עדי פיירברגר
תמר פרדקין
עדן רוטברט