סטודיו טכנולוגיה ואדריכלות

סטודיו טכנולוגיה ואדריכלות

הסטודיו משתמש בטכנולוגיות תכנון וייצור עכשוויות כדי להוציא
לפועל תכנון והבעה מרחבית בקני מידה שונים. הסטודנטים בוחנים
את השפעתם של פיתוחים טכנולוגיים על סוגיות אדריכליות
ותרבותיות, ועל הגדרת שפתם האדריכלית. בהתבסס על מחקר
אדריכלי אינדיוידואלי, הסטודנטים יוצרים כלי תכנון שעוזרים להם
לפתח את הנושא המחקרי שלהם וכך נוצר שיח ביקורתי.
נושאים עבודה בסטודיו הם נעים בין: תכנון פרמטרי מבוסס
אלגוריתם, התפתחות ההסטורית ותהליכים של תעשיה, הבנת
דפוסים בהתפתחות חברות, תרבויות ושינויים אבולוציוניים
ועוד. בעוד הנושאים מגוונים, כולם חולקים זיקה לטכנולוגיה
ומשתמשים ביכולות שלה לעצב חברה וחלל.

מנחים:
פרופ"ח אורח איתן קימל
ארכ׳ דוד רובינס
מנחה מחקרי:
ארכ' יונתן דורטהיימר

סטודנטים:
לילך פורגס
דימה זהראן
ניר ראובנס
רים מוסטפא
מריה ג'רוס
איה ג׳רייב
עמית צדיק
רועי שנייד