סטודיו ארכיטקטורה (פרו)אקטיבית אזרחות | חברה | כלכלה

סטודיו ארכיטקטורה (פרו)אקטיבית אזרחות | חברה | כלכלה

הסטודיו משמש כמעבדה ניסיונית לביקורת וחשיבה מחודשת על
תהליכי השינוי שעוברים על מרחבים פיזיים דרך בחינה של שלושת
הממדים: אזרחות, חברה, כלכלה. בתוך כך, הסטודיו מבקש להתנסות
בארכיטקטורה כמעשה אזרחי. במובן זה, הארכיטקטורה נתפסת
כשדה פעולה המאפשר לאזרחים לאתגר את מערכות היחסים
והקשרים עם הסביבה הפיסית, החברתית והפוליטית שבתוכה הם
חיים ופועלים.
הסטודיו בוחן את תפקידה של הארכיטקטורה כסוכנת של שינוי
תרבותי וחברתי במרחבים מורכבים: מרחבי גבול, מרחבים זמניים,
מרחבים אסורים, ומרחבים הנוצרים ומתהווים מתוך קונפליקטים
פוליטיים, חברתיים, כלכליים ואתנו-לאומיים.

 

 

מנחים:
פרופ"ח גבי שורץ
ארכ' זיו לייבו
מנחי מחקר:
ד"ר רונן בן אריה
ארכ' אלעד הורן

סטודנטים:
אלון כץ
נועם וקלין
אור שמואל
לילא אבו עביד
מרים זערורה

מאיירה חורי
נוי כהן בירנשטיין
ליאן סלאמה
יריב גולן
יארה חאג'
אוריין הכטמן
הילה פביאן
קובי לחם הכהן
אור שטרית
נתנאל קיפרמן