מתניה ז״ק: משבר האקלים – מבט גלובלי, אזורי וישראלי

מתניה ז״ק: משבר האקלים – מבט גלובלי, אזורי וישראלי

הרצאת אורח במסגרת פרויקט הגמר באדריכלות נוף.
״משבר האקלים – מבט גלובלי, אזורי וישראלי״- פרופ׳ שלומית פז, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה.