מתן סינגר: אם נגדיל היצע, האם מחירים ירדו? הקשר בין מבנה שכונתי ועלויות מגורים ב-23 מטרופולינים אמריקאים

קולוקוויום פקולטי

07/12/2020


Share on facebook


Facebook



Share on twitter


Twitter



Share on linkedin


LinkedIn