מר פול ג'יימס קרנס: למדוד יופי עירוני

מר פול ג'יימס קרנס: למדוד יופי עירוני

פול גיימס קרנס

למרות מאגר גדל והולך של עדויות מחקריות על התפקיד הדינמי של היופי העירוני בכלכלה ובגיאוגרפיה חברתית של ערים, קיים פער בספרות עכשווית המציעה לאנשי מקצוע ואנשי מחקר בתחומי עירוניות ערכת כלים מעשית לכימות ומיפוי יופי עירוני. מחקר זה מציג מודל כזה, עיצוב ובנייה של 'מדד יופי אורבני'.

בהסתמך על מגוון מחקרים וספרות אקדמית בתחומי יופי אורבני באדריכלות נוף, אסתטיקה סביבתית, עיצוב עירוני, בין היתר, זוהו ומשתנים מרובים שהופעלו כדי לייעד את המדד המשולב. אלה כוללים, בין היתר, צמחייה, מרחב ציבורי ומרקם היסטורי.

שתי ערים, תל אביב-יפו ודבלין נבחרו לאמת את המחקר. אימות זה נעשה באמצעות דירוג צילומים. תוצאות האימות מצביעות על קשר משמעותי בין המשתנים והיופי העירוני בשתי הערים

Contact information: Paul Kearns|  054-9578600 | mail: Pauljameskearns@gmail.com