מפגש מתעניינים לתארים מתקדמים

מסלול תכנון ערים ואזורים

16/03/2021
14:00

המפגש יתקיים ביום ג'16.3.2021 בזום
14:00 // מפגש מרכזי עם דיקן הפקולטה וראשי מסלולים – במפגש יוצג מידע אודות הפקולטה, מעבדות, מרכזי מחקר ואופן הלימוד.
https://technion.zoom.us/j/92275645345

15:00 // מפגש אינטימי לשאלות פרטניות בלימודי תכנון ערים ואזורים

במפגש זה יופיע ראש המסלול ונציגי בוגרות.ים וניתן יהיה לקבל הסברים מפורטים ולשאול שאלות

https://technion.zoom.us/j/97830648004Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn