מפגש מתעניינים לתארים מתקדמים

מסלול אדריכלות נוף

16/03/2021
14:00


המפגש יתקיים ביום ג'16.3.2021
14:00 // מפגש מרכזי עם דיקן הפקולטה וראשי מסלולים

https://technion.zoom.us/j/92275645345


 15:00 // מפגש אינטימי לשאלות פרטניות בלימודי אדריכלות נוף 

במפגש זה יופיע  ראש המסלול וניתן יהיה לקבל הסבר מפורטים ולשאול שאלות

 Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn