מפגש מתעניינים לתארים מתקדמים

מסלול עיצוב תעשייתי

16/03/2021
14:00

המפגש יתקיים בזום ביום ג'  16.3
14:00 // מפגש מרכזי עם דיקן הפקולטה וראשי מסלולים
https://technion.zoom.us/j/92275645345

15:00 // מפגש אינטימי לשאלות פרטניות בלימודי עיצוב תעשייתי

במפגש זה יופיע  ראש המסלול, חוקרים.ות וניתן יהיה לקבל הסבר מפורטים ולשאול שאלות

 

https://technion.zoom.us/j/97879370741

 

 Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn