מפגש מתעניינים לתארים מתקדמים

מפגש מתעניינים לתארים מתקדמים

המפגש יתקיים ביום ג'16.3.2021
14:00 // מפגש מרכזי עם דיקן הפקולטה וראשי מסלולים
https://technion.zoom.us/j/92275645345

15:00 // מפגש אינטימי לשאלות פרטניות בלימודים במסלול ארכיטקטורה

במפגש זה תופיע ראש המסלול וניתן יהיה לקבל הסבר מפורטים ולשאול שאלות

https://technion.zoom.us/j/98904381337