מפגש מתעניינים לתארים מתקדמים

מסלול ארכיטקטורה

16/03/2021
14:00

המפגש יתקיים ביום ג'16.3.2021
14:00 // מפגש מרכזי עם דיקן הפקולטה וראשי מסלולים
https://technion.zoom.us/j/92275645345

15:00 // מפגש אינטימי לשאלות פרטניות בלימודים במסלול ארכיטקטורה

במפגש זה תופיע ראש המסלול וניתן יהיה לקבל הסבר מפורטים ולשאול שאלות

https://technion.zoom.us/j/98904381337Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn