מפגש בסלון – תערוכת כיסאות

מפגש בסלון – תערוכת כיסאות

 

צילום – חיים זינגר מ. הצילום