ליאת הדר בן-אשר: מודל ויזואלי מבוסס מדע ככלי מנבא למראה הנוף בעתיד וככלי מסייע לקבלת החלטות ממשק ותכנון

הרצאה סמינריונית לתואר דוקטור

24/02/2021
13:00

ויזואליזציה תלת־ממדית ממוחשבת פותחה במטרה להמחיש למקבלי-החלטות ולציבור נופים עכשוויים ועתידיים תחת תרחישי ממשק חלופיים. הוויזואליזציה מבוססת על נתונים אקולוגיים כמותיים ארוכי-טווח מרמת הנדיב. בוולידציה שערכנו נמצא כי המודל הינו ייצוג תקף של המציאות מנקודת המבט של הצופה.

תרומת הוויזואליזציה לקבלת החלטות והשפעתה על אופי ההחלטות ועל מידת הביטחון של נשאלים מרקע ושיוך ארגוני שונים נבחנה בהשוואה להצגת נתונים מדעיים בכלים סטנדרטיים (טקסט, גרפים ומפות).

הוויזואליזציה העלתה במובהק את הביטחון בהחלטות, היות ומאפשרת לראות את השלכות הממשק לטווח הארוך ולהקטין את אי-הוודאות. השערתנו שהמודל ישפיע על ההחלטות לטובת התערבות רבה יותר בטבע לא נתמכה. הוויזואליזציה, כאשר השפיעה, היוותה גורם ממתן שהפחית את הבחירה בהתערבות. ההחלטות הושפעו במידה רבה מהרקע המקצועי של המשתתפים בניסוי. נמצא כי הוויזואליזציה השפיעה בעיקר על בעלי רקע תכנוני וכי משתתפים בעלי רקע מדעי נטו להעדיף התערבות

פרטים ליצירת קשר: ליאת הדר; נייד: 053-7629124; דוא"ל: liat@ramathanadiv.org.ilShare on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn