מתכנון לחינוך ובחזרה

מתכנון לחינוך ובחזרה

הכנס מפגיש מתכננים ומחנכים לדיון במרחב העירוני כמרחב מחנך ובחינוך הממוקד במרחב העירוני.

 

התכנסות וכיבוד

15:00

דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

פרופ׳ גדי קפלוטו

15:20

ברכות ופתיחה

ראש מסלול תכנון ערים, הטכניון

פרופ"ח אפרת איזנברג

מנחה תהליכי חיבור בין מרחב וחינוך

לילך אטיאס דרמון

מה צריך המתכנן לדעת על תכנון לחינוך בעיר

מר גנאדי קמנצקי

15:30-16:20

תכנון עירוני מוכוון חינוך 

חינוך מנקודת המבט של מתכנני ערים: הסוגיות, הכלים הנורמטיבים ומה עוד ניתן לעשות כשמתכננים חינוך בעיר.

מדיניות התכנון של מבנים בחינוך הבלתי פורמאלי

יפתח גיא

יישום עקרונות תכנוניים בכתיבת תכנית אב לחינוך

תמי גבריאלי

תכנון עירוני ממוקד לגיל הרך

אדר' הילה לוטן

16:30-17:30

המרחב העירוני כמחנך      בהנחיית תמי גבריאלי

עיצוב ותכנון העיר והרחוב כגורמים מחנכים בחיי ילדים ותושבים. 

העיר כבית מלאכה לאוטופיות, איך סביבת היום יום יכולה לפתח הכרות עם אפשרויות בלתי מוכרות של העתיד

אדר' עודד קוטוק

חינוך בדרך אל בית הספר

נעמה כהן

חינוך מגדרי במרחב העירוני

אונה שגב

יחסי עיר-ילדים, פיתוח גישה בינתחומית לתכנון ועיצוב

צמרת הראל כנות

נישנושים ופיטפוטים

17:30

העיר כבית ספר אחד גדול – הצגת מודלים מהארץ ומהעולם

יעקב הכט

18:00-19:00

מחנכים במרחב העירוני      בהנחיית יעקב הכט

הפעולה החינוכית במרחב העירוני – המפגש בין פדגוגיה ומרחב.

חיבור בין שירה, חינוך והמבנים הנדרשים לשם כך

אריק מנדלבאום

לומדים נגישות בשטח

עמית בוטבול

מה בין מרחב תודעתי למרחב פיזי בחינוך

ברוך יעקבי

חינוך מבוסס מקום 

פרופ' טלי טל

19:10-20:00

חינוך לתכנון 

פדגוגיה של מרחב ועירוניות.

חינוך לסביבה הבנויה – Built Environment Education

אדר' ענת הורוביץ הראל

חינוך מעצב מקום – הצמחת מערכת החינוך הדו-לשונית בחיפה

ד"ר מירב בן-נון

דיון פתוח

20:00-20:30