מירב אהרון: כנס בינלאומי

מירב אהרון: כנס בינלאומי

כנס

בעוד שפות הנתונים והדיגיטציה מחלחלות בהדרגה לכל המרחבים והשיחים של העיר, מציאויות חדשות מופיעות בנקודות ההשקה של טכנולוגיה וחברה. הכנס יעסוק באפשרויות והאתגרים של פיתוח טכנולוגי של עיר חכמה המתחשב בסוגיות חברתיות, מקדם שוויון וצדק ומחדש כלים לשינוי חברתי מהותי בתחומים כגון דיור, זקנה, פשע, חינוך, רווחה ותרבות, כמו גם השתתפות ומחאה.