מירב אהרון: כנס בינלאומי

שמים את החברתי על השולחן: מופע הכח של הטכנולגיה

15/09/2022
10:00
אודיטוריום ההדריון (קומה 2-) בבנין ההדריון, שלוחת הפקולטה בשכונת הדר

בעוד שפות הנתונים והדיגיטציה מחלחלות בהדרגה לכל המרחבים והשיחים של העיר, מציאויות חדשות מופיעות בנקודות ההשקה של טכנולוגיה וחברה. הכנס יעסוק באפשרויות והאתגרים של פיתוח טכנולוגי של עיר חכמה המתחשב בסוגיות חברתיות, מקדם שוויון וצדק ומחדש כלים לשינוי חברתי מהותי בתחומים כגון דיור, זקנה, פשע, חינוך, רווחה ותרבות, כמו גם השתתפות ומחאה.Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn