יום פתוח ללימודים מתקדמים: מחקר בארכיטקטורה

יום פתוח ללימודים מתקדמים: מחקר בארכיטקטורה

גבי שורץ-גשר הכניסה לטכניון

האם תרצו לקחת חלק בקידום הידע האדריכלי ולתרום לפיתוח סביבות מגורים, מחיה ועבודה טובות יותר? להבין לעומק כיצד מתחוללים שינויים היסטוריים במרחב הבנוי ומה עומד מאחוריהם? להכיר כלים מחקריים חדשים ושיטות מחקר ייחודיות? לבחון כיצד ניתן להתמודד עם האתגרים החברתיים, התרבותיים, הטכנולוגיים והאקלימיים שמציב בפנינו התכנון האדריכלי?

בתארים המתקדמים במסלול לארכיטקטורה [MArch 2; MSc; PhD] קיים מגוון רחב של הזדמנויות להשתלב במעבדות ובקבוצות המחקר המובילות בארץ בנושאים הנוגעים לארכיטקטורה ולסביבה הבנויה.

מוזמנות ומוזמנים להגיע למפגש היכרות והצגה של תוכניות הלימודים. סדר יום:

16:00 ברכות הדיקן, פרופ' יאשה גרובמן
16:10 הסבר ותיאור מסלול ארכיטקטורה: פרופ' דפנה פישר-גבירצמן
16:20 הרצאות קצרות של חברי סגל למחקר:

  • ד"ר דן פרייס: תפישה חדשה למגורים אורבאניים – UrbaNest
  • ד"ר גיא אוסטרן: למידת מכונה באדריכלות
  • ד"ר יונתן נתניאן: לקראת אינטליגנציה סביבתית בתכנון
  • ד"ר דוידה שאומן: בין ביטים לאטומים: תכנון סביבות חכמות מכוונות-משתמש
  • פרופ' דפי פישר-גבירצמן: איך עיצוב משפיע על התפיסה, רגשות והתנהגות?

17:30 סיור בפקולטה ומעבדות המחקר ושיחות אישיות עם חוקרים. במסגרת הסיור יתקיימו במעבדות
הרצאות קצרות עם חוקרים נוספים:

  • ד"ר אור אלכסנדרוביץ': נתוני עתק במחקר אדריכלי – BDAR
  • אדר' שני ברט: D.D.LAB