להרשמה ליום פתוח וירטואלי לתואר מתקדם בתכנון ערים ואזורים- היכנס לקישור

להרשמה ליום פתוח וירטואלי לתואר מתקדם בתכנון ערים ואזורים- היכנס לקישור

WEB

מצ"ב הקישור להרשמה

https://lnkd.in/dN_uRXjC