אדר' מיכל יוקלה: טיפולוגיות מגורים – אפשר גם אחרת?

אדר' מיכל יוקלה: טיפולוגיות מגורים – אפשר גם אחרת?

מרחבי מגורים רבים בארץ מאופיינים בחזרתיות במרחב הבנוי, במרחב הפתוח ובזה האנושי-חברתי.
חזרתיות זאת עומדת בניגוד מוחלט לערך המגוון העירוני ופוגמת באיכות החיים, בהזדמנויות ובחוסן
החברתי שלנו. תכנון מגורים בישראל, בעיקר בפרויקטים של התחדשות עירונית בצפיפויות גבוהות
ותכנון על קרקע בתולה, מאופיין בחזרתיות והומוגניות בכל קנה המידה, משכפל עצמו וכמעט ואינו
מחפש תשובות חדשות לצורות המגורים שלנו. בהרצאה תוצע הסתכלות מחודשת על תכנון מגורים
כהזדמנות לשינוי עירוני וחברתי בשימוש בשני כלים: טיפולוגיות מגורים ותמהיל דיור. ההרצאה תעסוק
בהזדמנויות בתכנון מגורים תוך הצגת דוגמאות קונקרטיות משולחן התכנון.
אדריכלית מיכל יוקלה, בעלת תואר ראשון ושני בארכיטקטורה ובינוי ערים מהטכניון, משלבת
פרקטיקה, הוראה ומחקר. מיכל זכתה בפרסים ותחרויות, חברה בסטודיו IPLAN של מנהל תכנון,
עוסקת במחקר ולימדה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.
סטודיו מיא- מיכל יוקלה אדריכלים studiomia.co.il עוסק בעיצוב עירוני, התחדשות עירונית, במדיניות
דיור ובטיפולוגיות של תכנון דיור ומגורים. הסטודיו מתמחה בשילוב היבטים עירוניים וחברתיים בתכנון
ועובד בשיטת Research by Design, תוך שילוב עבודה עם תושבים וקהילה. https://www.studiomia.co.il/