חגי לוי: שיתוף א.נשים על הרצץ האוטיסטי בתכנון מרחבי החוץ של סביבות המגורים שלהם

חגי לוי: שיתוף א.נשים על הרצץ האוטיסטי בתכנון מרחבי החוץ של סביבות המגורים שלהם

  הרצאה סמנריונית לתואר מגיסטר במסלול לאדריכלות נוף. מנחה אחראית: פרופ' איריס ערבות, מנחה שותפה: ד"ר מיכל סופר, יועצת: גב' דנית קניגשטיין 

בשעה 10:30 בקישור לזום- לחץ כאן
Launch Meeting – Zoom

M

תסמונת הרצף האוטיסטי הינה תסמונת נוירולוגית-התפתחותית, המשפיעה על רפרטואר של
התנהגויות ועל היכולת לניהול חיים עצמאי ולחיים חברתיים בקהילה. בעשורים האחרונים, שיעור
המאובחנים על הרצף האוטיסטי מכלל האוכלוסייה עולה בהתמדה. לכן, על מתכננים מוטלת
האחריות להתאים את הסביבה כך שאלו )בנוסף לאוכלוסיות נוספות( יוכלו להשתתף באופן עצמאי
יותר בסביבה הבנויה ובחברה כולה.
מטרת מחקר זה ללמוד מכלי ראשון על רצונותיהם והעדפותיהם של בוגרים על הרצף האוטיסטי
בנוגע למרחבי החוץ בסביבות המגורים שלהם – כבסיס לקיום שיח משותף בתהליכי תכנון
אדריכלי. במסגרתו נעשה שימוש באסטרטגיה של מחקר פעולה משתף ומחקר מבוסס אמנות
בנסיון לתכנון משותף של מרחב-חוץ ספציפי בעזרת אביזרי דמה בגודל אמיתי.
החידוש של המחקר הנוכחי נעוץ בחלוציותו להציע מודל אינטר-דיסציפלינרי ראשוני, אשר יישם
את הגישה החברתית למוגבלות בתהליך התכנון בקרב משתמשי קצה על הספקטרום האוטיסטי,
תוך התייחסות אליהם כאל לקוחות.

פרטים ליצירת קשר: חגי לוי| נייד: 054-4575221 | מייל: com.gmail@hagaylevy