ואדי סאליב: שכבות של מקום

ואדי סאליב: שכבות של מקום

באירוע נציג את מחקרם של הסטודנטים בקורס "שיטות מחקר איכותניות" בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. הסטודנטים יישמו שיטות מחקר שונות על מנת לחקור את אזור ואדי סאליב בחיפה. המחקר נעשה בשיתוף פעולה עם בעלי העניין השונים, במטרה לחשוף את המתחים שמציף המקום. עיבוד של תוצרי המחקר מוחזרים באירוע חוצות זה לקהילה הנחקרת. שני פרויקטים אינטראקטיביים הנמצאים בין מחקר לאומנות. בנוסף, בעת האירוע, בית הפירמידה יהיה פתוח למבקרים.