התחדשות עירונית: מינוף עצמי בדור הרביעי

התחדשות עירונית: מינוף עצמי בדור הרביעי

ביום העיון נקיים דיון סביב שולחן עגול של חוקרים מתחומי ההתחדשות העירונית ומדיניות הדיור ומתכננים מן הרשויות המקומיות והמחוזות בנושאים הבוערים בהתחדשות עירונית כיום בישראל: מוביליות חברתית, מדיניות וכלכלה, מרכז מול פריפריה, ערים ערביות, דיור בהישג יד ואיכות המרחב הציבורי.