הדס עפרת: התערבות אמנותית בעיר

הדס עפרת: התערבות אמנותית בעיר

פרקטיקות מרחביות בעתות משבר