סטודיו LandBasics נחל-ים, פרויקט הגמר באדריכלות נוף בטכניון

סטודיו LandBasics נחל-ים, פרויקט הגמר באדריכלות נוף בטכניון

סטודיו LandBasics נחל-ים, פרויקט הגמר באדריכלות נוף בטכניון, מזמין להגשות סוף סמסטר א' בתאריכים 17+18 בפברואר, בין השעות 9:00-18:00.
הסטודיו עוסק בנחלי החוף בישראל ובדגש על מורדות הנחלים – אזורי השפך והאסטואר, ומתוך תפישה אינטגרטיבית המעלה היבטים וסוגיות מתוך ראייה אגנית.
הסטודיו בהנחיית: מתניה ז"ק, מיכל בן שושן, תמר דראל פוספלד.