הגר סרולוביץ': האם משחקים מבוססי ממ"ג יכולים לתמוך בהטמעת שיקולים חברתיים בתכנון ערים?

הרצאה סמינריונית

25/05/2021
16:00
הדריון

במסגרת מחקר יישומי, פיתוח משחק המבוסס על המתודולוגיה של מערכות המידע הגיאוגרפי, המשמש כמסגרת אלטרנטיבית להפעלת שיקולים מרחביים וחברתיים ולהשפעה על תהליכי קבלת החלטות בתכנון ובפיתוח חברתי.
המחקר מבוסס על שלושה שדות ידע: "משחקים רציניים", מערכות מידע גיאוגרפיות ותכנון ערים. באמצעות המפגש ביניהם, בחנתי את יכולתו של משחק לבסס את הקשר שבין החברה למרחב, ולהשפיע על קידום שיקולים חברתיים בתכנון ערים: להעניק לשחקנים שונים את היכולת לבחון מצב קיים במרחב, וליזום פרויקטים נחוצים שביכולתם לחולל שינוי בחברה באמצעות המרחב.
במסגרת המחקר פיתחתי משחק שתפקידו לסייע בהמחשת תהליכי חשיבה וקבלת החלטות בתכנון, כאשר פיתוח חברתי הוא ההישג הנדרש. עיצוב המשחק מבוסס על העקרונות המשחקיים הנדרשים ליצירת תהליך למידה ותכנון אפקטיבי. יכולתו של המשחק להשפיע על הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון, נבחנה בקרב מתכנני ערים ובקרב פעילים ומומחים בפיתוח חברתי. מדדים כמותניים, איכותניים ומרחביים איפשרו לי לגבש מענה לשאלת המחקר: האם משחק יכול לתמוך בהטמעת שיקולים חברתיים בתכנון ערים?

מנחה: ד"ר מירב אהרון גוטמןShare on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn