ד"ר משה נאור, פרופ' אביגיל יעקבסון, פרופ' איטה היינצה גרינברג: חיפה הלא-אדומה

ד"ר משה נאור, פרופ' אביגיל יעקבסון, פרופ' איטה היינצה גרינברג: חיפה הלא-אדומה

UNREAD

הצטרפו אלינו בזום
https://technion.zoom.us/j/97389692249