ד"ר טלי-נוי הינדי: אזוריות חדשה לישראל – הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי

ד"ר טלי-נוי הינדי: אזוריות חדשה לישראל – הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי

ד"ר הינדי היא עמיתת מחקר והוראה במחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה ומנהלת את מכון ביתא מחקר. מומחית בפיתוח כלכלי-חברתי של אזורים ובהתאמת שירותים לעבודה אזורית. ליוותה את משרד הפנים, משרד האוצר, ואלכא ג'וינט ישראל כיועצת אקדמית של פורום המומחים לאזוריות ושימשה כחברת הוועדה לקידום אזוריות.