דני קרוון: הקרנת קטעים מתוך הסרט ושיח עם היוצר

דני קרוון: הקרנת קטעים מתוך הסרט ושיח עם היוצר