דני פיש: 4 על 4 – ארבע יוזמות חקיקה למשפט הסביבתי

קולוקויום פקולטי

19/04/2021
14:30

ארבעה תחומי סביבה מרכזיים בישראל סובלים מהעדר הצלחה מתמשך בנסיונות להתמודד עמם: משבר האקלים, ההגנה על שטחים פתוחים, ההגנה על מגוון המינים וההתמודדות עם בעיית הפסולת. בהרצאה אציע דרכים לשפר באופן משמעותי את ההגנה הניתנת לתחומים אלה.Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn