גב' שקד אבן חן: הולכת למכולת וקונה שם תרנגולת? ההשפעה של סביבה הליכתית על דפוסי קניות מצרכים ותחלופה דיגיטלית

גב' שקד אבן חן: הולכת למכולת וקונה שם תרנגולת? ההשפעה של סביבה הליכתית על דפוסי קניות מצרכים ותחלופה דיגיטלית

סמינר בעברית

השיח המחקרי והתכנוני עוסק רבות בשנים האחרונות בנושא ההליכתיות, המידה בה מאפיינים פיזיים של הסביבה הבנויה מעודדים הליכה, אך מעט מחקרים בחנו את הקשר בין מידת ההליכתיות של הסביבה הבנויה לבין הפעילות הכלכלית המתרחשת בקרבה, ובפרט בהשפעת ההליכתיות על דפוסי קניות מצרכים ((grocery-shopping של תושבים. המחקר נערך באמצעות שאלונים בקרב תושבים בגילי 25-55 בשני אזורים בעיר ראשון לציון: 4 שכונות ותיקות במרכז העיר בעלות מבנה מוטה הליכה ו-3 שכונות חדשות במערב העיר בעלות מבנה מוטה רכב.

לצורך בחינת הנושא, זוהו 5 דפוסים עיקריים של ניידות וקניות מצרכים: אמצעי הגעה לחנות, מיקום החנות (לרבות התייחסות לקנייה אונליין), סוג החנות, תדירות הקניות ופעילויות נלוות. המחקר העלה הבדלים בין השכונות ההליכתיות לבין השכונות הלא הליכתיות, אך ההבדלים היו שונים (וכמעט הפוכים) בדפוסי הקניות בין קניות גדולות ומרכזיות של מצרכים לבין קניות קטנות ומשלימות.

פרטים ליצירת קשר: שקד אבן חן | 050-9711760 | amir.shakked@campus.technion.ac.il