גב' עדי אלחלל הרפז: קונפליקטים ואתגרים בשימור אתרי מורשת עולמית: המקרה של העיר הלבנה בתל אביב

גב' עדי אלחלל הרפז: קונפליקטים ואתגרים בשימור אתרי מורשת עולמית: המקרה של העיר הלבנה בתל אביב

הכרזה על מרכז עירוני כאתר מורשת עולמית טומנת בחובה יתרונות כלכליים ותדמיתיים ובה בעת מציבה אתגרים  לקובעי המדיניות. המתח בין שימור לשינוי מציף קונפליקטים שונים כגון אי הסכמה בין בעלים פרטיים לרשויות הציבוריות, אינטרסים כלכליים שונים, ערכים מנוגדים ועוד. אלו נתפסים ע"י רבים כ"סיכון" אך למעשה יש להכיר בחשיבותם גם כמחוללי שינוי במרחב העירוני ובקרב מקבלי החלטות.

מחקר זה בוחן אתגרים וקונפליקטים הנובעים ממדיניות בתחום שימור המורשת הבנויה ואת האפשרות הטמונה בהם ליצירת שינוי. כמקרה בוחן נבחרה העיר הלבנה בתל אביב אשר חגגה לאחרונה 20 שנה להכרזתה כאתר מורשת עולמית.  

ממצאי המחקר חושפים את הנורמות והערכים השונים המעוררים מחלוקות ועוצמתם, את מגוון האינטרסים ובעלי העניין המעורבים ואת מידת השפעתם על יצירת שינוי במדיניות ואף במרחב.  מצאנו כי לקונפליקטים בשימור יש "אדוות" והם משפיעים על המרחב העירוני של תל אביב-יפו אך גם על ערים אחרות. כמו כן, לשימור ואתגריו היו השלכות מרחיקות לכת על קבלת החלטות, ועל פיתוח כלי מדיניות שונים, לרבות ניוד זכויות בניה. זאת ועוד, מציאות משפטית, הביאה לאימוץ מודלים מסוימים לשימור, ואף להימנעות משימור במטרה להתגבר על קונפליקטים או למתן אותם.   

פרטים ליצירת קשר: עדי אלחלל הרפז | נייד: 052-4892271| מייל: ahdi.alchalel@gmail.com