גב' יעל סופר: המשכיות – בין נוף עירוני היסטורי להתחדשות עירונית

גב' יעל סופר: המשכיות – בין נוף עירוני היסטורי להתחדשות עירונית

המשכיות במרחב הפתוח של המרקם העירוני, מתבטאת במונחים של מרחב וזמן, באלמנטים מוחשיים ובלתי מוחשיים. תכונות ההמשכיות של הנוף העירוני ההיסטורי (HUL) מאפשרות לשמור בסביבה עירונית דינאמית על האופי והערכים הנוצרים מריבוד שכבות טבעיות ומעשה ידי אדם.

המחקר מזהה מרכיבי המשכיות בנוף עירוני היסטורי ואת תרומתם להיבטי עירוניות וקיימות במרקם עירוני מתחדש. זאת על ידי כלי תכנון ומחקר מתחום אדריכלות הנוף, ודרך מקרי החקר של התחדשות שכונות רמת אביב ויד אליהו בתל אביב.

המחקר מציע מודל תיאורטי ושיטה מעשית לזיהוי, אפיון והערכת מרכיבי המשכיות לקראת יצירת מדריך לתכנון תהליכי שילוב נוף עירוני היסטורי בהתחדשות עירונית

יעל סופר 0545606821 yaelsofer@gmail.com

.