– גב' אשרת וולפלינג-אסא, במגמת עלייה. הכרזות סדרתיות ברשימת המורשת העולמית והשפעתן על מאפייני הרשימה ואפיון המורשת.

– גב' אשרת וולפלינג-אסא, במגמת עלייה. הכרזות סדרתיות ברשימת המורשת העולמית והשפעתן על מאפייני הרשימה ואפיון המורשת.

אשרת וולפלינג אסא 3-1

רשימת המורשת העולמית נחנכה על ידי ארגון אונסקו בשנת 1978 כמאגר בינלאומי של נכסי מורשת בעלי ערכים אוניברסליים יוצאי דופן. מבין מגוון סוגי המורשת הכלולים ברשימה, מחקר זה עוסק בהכרזות סדרתיות שמוגדרות כאוסף מכוון של נכסי מורשת החולקים ביניהם זיקה תרבותית, תקופתית או טיפולוגית.

במהלך שני העשורים האחרונים חלה עלייה ראויה לציון בצרוף של הכרזות סדרתיות לרשימת המורשת, כך שהן מהוות 30%-40% מכלל ההכרזות החדשות שנוספות לרשימה מדי שנה. למרות זאת, נראה כי ההשלכות של מגמת גידול זו על שדה המורשת העולמית טרם נחקרו. מחקר זה דן בהשפעות הגידול של ההכרזות הסדרתיות במגוון אספקטים הנוגעים לשדה המורשת העולמית, לרבות הרכב הרשימה ומאפייניה, יישום שיתופי פעולה בינלאומיים וגישה רב-תרבותית, ולבסוף, ההשפעה על אפיון המורשת המזוהה עם ההכרזה. 

פרטים ליצירת קשר: אשרת וולפלינג-אסא | נייד: 054-6888398 | מייל: assaoshrat@gmail.com

מספר פגישה:  518-657-2326

https://technion.zoom.us/j/5186572326#success